Showing all 47 results

Linh kiện khuôn mẫu là những bộ phận cơ khí được sử dụng để lắp ráp thành khuôn mẫu hoàn chỉnh, có chức năng tạo hình cho sản phẩm.

Các nhóm linh kiện khuôn mẫu phổ biến : 

  • Dẫn hướng khuôn: bạc vai, bạc trơn, chốt dẫn hướng, chốt dẫn hướng tấm đẩy, định vị côn.
  • Kênh dẫn : vòng định vị, bạc định vị, giật kênh dẫn khuôn ba tấm, pin đẩy, hot runner.
  • Đường nước : đầu nước, ống nước, thanh chia nước, lõi tản nhiệt, bịt đường nước.
  • Khóa : khóa khuôn, khóa mặt phân khuôn.
  • Hệ thống đẩy : pin đẩy thẳng, ty đẩy bậc, pin đẩy hình chữ nhật, pin Z, cọc chống, cọc đẩy, lò xo khuôn, chốt hồi.
  • Cảm biến : cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến hành trình.

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bạc Bi Khuôn Dập

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bạc Bơm Keo

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bạc Có Vai

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bạc Không Vai

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bạc Vai

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bạc Vai Giữa

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bộ Đóng Chữ

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Bộ Đóng Số

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Bạc Bi

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Bạc Bi

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Bạc Bi SRP

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Bạc Bi SRP-TRP

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Bạc Khuôn Mâu

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Dẫn Hướng SGP

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Định Vị

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Khuôn Dập

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Chốt Khuôn Nhựa

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Khóa Khuôn Nhựa

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Linh Kiện Khuôn

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Lò Xo Đỏ

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Lò Xo Khuôn Mẫu

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Lò Xo Nâu

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Lò Xo Vàng

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Lò Xo Xanh Dương

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Lò Xo Xanh Lá

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Nắp Bạc Dẫn Hướng

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ống Sơ Mi

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Than Bắn Điện EDM

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Than điện cực EDM

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Đẩy SKD 61

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Dẹp

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Định Vị LA & Lb

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Định Vị LP

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Đục 2 Tầng

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Đục Pin

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Đục Pin Phủ Đen

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Đục SKD11

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Đục SKH-51 Phủ Đen

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Ống SKD-61

Linh Kiện Khuôn Mẫu

Ty Răng MPL