Showing all 4 results

Thanh Đá Mài – Đá Mài Dầu là các sản phẩm đá mài có dạng thanh dài sử dụng hạt mài Corundum (98%Al2O3) với độ cứng cực cao. Đây cũng là loại hạt mài sử dụng làm các loại đá mài gốm đá mài phẳng đá mài tròn thông thường.

Sở dĩ gọi là đá mài dầu do trước khi mài bằng loại đá mài này phải bôi một lớp dầu lên bề mặt cần đánh bóng. Lớp dầu này sẽ có tác dụng bôi trơn quá trình đánh bóng tránh bị xước khi đánh với lực quá mạnh.

Thanh Đá Mài - Đá Mài Dầu

Đá Mài Dầu

Thanh Đá Mài - Đá Mài Dầu

Đá Mài Dầu BELLSTONE

Thanh Đá Mài - Đá Mài Dầu

Đá Mài Dầu BORIDE

Thanh Đá Mài - Đá Mài Dầu

Thanh Đá Mài XEBEC