Showing all 10 results

Taro ren hay bàn ren nhằm tạo ra ren cho từng chi tiết của đai ốc hoặc bulong.Ren được làm thành có thể là ren trong hoặc ren ngoài.

MŨI TARO LÀ GÌ?

Muốn tạo ra ren thì phải cần có mũi taro hay nói cách khác thì mũi taro chính là công cụ/dụng cụ để taro cho ren.

CẤU TẠO CỦA MŨI TARO

Thông thường, mỗi chiếc taro lại chia làm 3 phần mang kết cấu cũng như tác dụng vô cùng khác nhau:

Phần đầu Taro: Là phần mang ren, đóng vai trò là bộ phận cắt gọt tạo nên ren ốc.

Phần cổ Taro: Là phần không có ren, tiết diện tròn. Phần này được sử dụng nhằm khắc trị số ở đường kính, bước ren ốc và loại taro .