Showing all 16 results

Kẹp định vị dùng để khóa chặt vị trí, gá kẹp chặt phôi kẹp để tránh nó khỏi việc phôi kẹp bị di chuyển hoặc lệch khỏi vị trí gá dù có ngoại lực tác dụng vào.

Là một cơ cấu gá kẹp mà thường bao gồm một tay cầm để điều khiển kẹp, một thanh kẹp giữ để kẹp lấy phôi kẹp, và một hệ thống liên kết các bản lề và đòn bẩy để áp đặt lực tác dụng vào.

Kẹp định vị bao gồm :

  • Tay cầm điều khiển
  • Thanh kẹp để tác động kẹp phôi
  • Hệ thống liên kết các bản lề
  • Đầu kẹp để tác dụng lực kẹp
  • Đế kẹp để lắp cố định vào nền