Ty Đục SKD11

– Ty Đục SKD11 có thể được gia công bằng các phương pháp tiện, phay, mài, khoan và cắt dây.

– Có độ bền kéo khoảng 2000 MPa và độ cứng Rockwell khoảng 62 HRC.