Showing all 30 results

Khoan là phương pháp gia công mở rộng lỗ trên các loại máy như máy khoan, máy tiện, máy phay hoặc máy doa

Doa là phương pháp gia công tinh các lỗ khi khoan, hoặc sau khi khoan, khoét hoặc tiện

Taro có thể gia công ren trụ, ren côn, ren hệ mét, ren hệ anh.. Gia công ren bằng taro chủ yếu dùng gia công ren lỗ tiêu chuẩn, chủ yếu là ren có đường kính trung bình

Các phương pháp này có mối liên kết chặt chẽ với nhau thông qua việc giúp người dùng cắt vật liệu hoàn hảo, tuy vậy mà người dùng chọn loại dụng cụ thích hợp mới có thể sử dụng các phương pháp khoan, khoét, doa, taro này chính xác nhằm đem đến sự hiệu quá hơn trong việc cắt ren, khoan lỗ v.v

Khoan - Taro - Doa

Bàn Ren Taro

Khoan - Taro - Doa

Mũi Doa

Khoan - Taro - Doa

Mũi Doa Các Loại

Khoan - Taro - Doa

Mũi Doa YG

Khoan - Taro - Doa

Mũi Khoan DORMER

Khoan - Taro - Doa

Mũi Khoan Nachi

Khoan - Taro - Doa

Mũi Khoan SUS

Khoan - Taro - Doa

Mũi Khoan Tâm

Khoan - Taro - Doa

Mũi Taro GUHRING

Khoan - Taro - Doa

Mũi Taro HTD

Khoan - Taro - Doa

MŨI TARO YAMAWA