Showing all 9 results

Mũi TARO YAMAWA là dụng cụ dùng để tạo ren, là phương pháp tạo ren phổ biến nhất, dùng để tạo ren lỗ trong hoặc tạo ren ngoài.
YAMAWA phát triển các sản phẩm mũi taro, bàn ren,khoan tâm hiệu suất
cao và chất lượng cao, đem kỹ thuật mới cống hiến rộng khắp các lĩnh
vực ngành nghề.

Các loại sản phẩm chính :

Mũi taro Công cụ gia công ren trong
Bàn ren Công cụ gia công ren ngoài
Khoan tâm Công cụ gia công lổ tâm
Công cụ vát lỗ cạnh Công cụ định điểm, vát góc