Đồng Đỏ Tấm

Đặc điểm nổi bật

 • Tính chất vật lý:
  • Màu sắc: Đồng đỏ đặc trưng
  • Trạng thái: Dạng tấm, cuộn, lá
  • Độ dày: Đa dạng, từ 0.1 mm đến 50 mm
  • Kích thước: Tùy theo yêu cầu
  • Khối lượng: Tính theo trọng lượng riêng của đồng (8,96 g/cm³)