Khóa Khuôn Nhựa

Khóa Khuôn Nhựa là một loại linh kiện khuôn mẫu được sử dụng để kết nối hai nửa khuôn nhựa với nhau. Có tác dụng đảm bảo độ chính xác và đồng nhất của các chi tiết nhựa sau khi đúc.