Chốt Định Vị

Model : chốt định vị MS, MSTP, MSTH, MST

Vật liệu: Suj2

Độ Cứng: 45-50 Hrc

Linh kiện : Khuôn ép nhựa