Kẹp Ngang GH-201-C

  • Lực kep: 100kg
  • Góc độ mở thanh kẹp: 79 độ
  • Góc độ mở tay cầm: 92 độ
  • Trọng lượng: 147g