Kẹp Đứng GH-10752-B

  • Trọng lượng: 50g
  • Lực kẹp: 75kg
  • Góc độ mở thanh kẹp: 130 – 195 độ
  • Góc độ mở tay cầm: 90 – 125 độ