Kẹp Ngang GH-201-A Series

  • Lực kep: 27kg
  • Góc độ mở thanh kẹp: 90 độ
  • Góc độ mở tay cầm: 80 độ
  • Trọng lượng: 30g