Kẹp Đứng GH-11002-B

  • Trọng lượng: 128g
  • Lực kẹp: 75kg
  • Góc độ mở thanh kẹp: 96 độ
  • Góc độ mở tay cầm: 66 độ