Kẹp Đứng GH-101-B

Trọng lượng: 120g

Lực kẹp: 100kg

Góc độ mở thanh kẹp: 90 độ

Góc độ mở tay cầm: 65 độ