Kẹp Ngang GH-201-B Series

  • Lực kep: 90kg
  • Góc độ mở thanh kẹp: 85 độ
  • Góc độ mở tay cầm: 60 độ
  • Trọng lượng: 130g