Mũi Dao Phay

 • grid
 • list
 • Dao Phay Hợp Kim Chuyên Nhôm Yida YDS33
  liên hệ

  Hàng trong kho:

  Dao phay hợp kim Yida YDH 33

  Xuất xứ: Yida -  Đài Loan

  Chuyên gia công chất liệu nhôm chạy tốc độ cao và bề mặt bóng.

   

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Hợp Kim Yida YDS10 45HRC
  liên hệ

  Hàng trong kho:

  Dao phay hợp kim Yida YDS10 45HRC

  Xuất xứ: Yida -  Đài Loan

   

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Ngón Hợp Kim
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Cầu Hợp Kim
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay HSS 2T
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Ngón Thép Gió HSS
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Thép Gió HSS
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Phá Thô HSS
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

   

  Mr Thành: 0971 742 805

  Ms Nhung: 0966 621 123

 • Dao Phay Nhỏ 2F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY NHỎ 2F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng: 

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

 • Dao Phay Cầu Nhỏ 2F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY CẦU NHỎ 2F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng: 

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

 • Dao Phay Góc R 4F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY GÓC R 4F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng: 

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

 • Dao Phay Góc R 2F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY GÓC R 2F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng: 

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

 • Dao Phay Hợp Kim 2F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY HỢP KIM 2F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng: 

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

 • Dao Phay Cầu Hợp Kim 2F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY CẦU HỢP KIM 2F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

 • Dao Phay Hợp Kim 4F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY HỢP KIM 4F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng:

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

   

   

   

   

 • Dao Phay Cầu Hợp Kim 4F
  liên hệ

  Hàng trong kho: 100

  DAO PHAY CẦU HỢP KIM 4F

  XUẤT XỨ: YIDA - ĐÀI LOAN

  QUY CÁCH: Đầy đủ các quy cách tiêu chuẩn

  Liên hệ báo giá và đặt hàng: 

     Ms Nhung: 0966 621 123 (call me/zalo)

     Mr Thành: 0971 742 805 (call me/zalo)

0971 742 805 - 0966 621 123
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll