Ê TO Thủy Lực VERTEX

  • Ê to thủy lực có khả năng gá kẹp nhanh, nhẹ nhàng, chắc chắn, chính xác.
  • Chuyển từ kẹp cơ sang kẹp thủy lực và ngược lại dễ dàng.
  • Ê tô thủy lực của VERTEX dùng cho gia công chi tiết là đồng, nhôm, nhựa, thép và gang.
  • Ê tô thủy lực có thể chuyển linh động từ chế độ kẹp thủy lực sang chế độ kẹp cơ khí và ngược lại.
  • Dùng cho chế độ gia công lực cắt lớn.
  • Độ cứng bề mặt ê tô > 45 HRC.
  • Có độ bền và chính xác cao.
  • Độ song song là: 0.01/100mm; độ vuông góc là: 0.02/50mm.
  • Thân ê tô được làm từ vật liệu FCD 60 cho phép giảm rung động do lực cắt gây ra.
  • Ê to thủy lực VHO-5, VHO-6, VHO-8 của Vertex chưa bao gồm đế xoay 360º. Các model đế của ê tô VHO tương ứng lần lượt là: HSO-5, HSO-6, HSO-8.