Mâm Phay PRAMET

Dao phay gắn mảnh pramet có những điểm nổi bật sau đây:

  • Giảm thiểu lỗi bavia cho gia công chất lượng cao
  • Lực cắt thấp
  • Giảm chattering
  • Gia công hiệu suất cao