Tag Archives: phoi

Phoi và phôi là gì? Vật liệu gia công và phương pháp chế tạo phôi phổ biến nhất

Phoi và phôi là gì? Vật liệu gia công và phương pháp chế tạo phôi phổ biến nhất

Quá trình cắt kim loại là quá trình hớt đi một lớp kim loại trên bê mặt gia công để có chi tiết đạt hình dạng, kích thước và độ bóng bề mặt theo yêu cầu. Các dạng gia công đó chú yếu là: tiện, bào, khoan, phay, mài,.. Tất cả các dạng gia công […]