Tag Archives: high speed

Các Yếu Tố Để Gia Công CNC High Speed

Các Yếu Tố Để Gia Công CNC High Speed

Gia công CNC nhanh cùng với tưới nguội áp suất cao góp phần loại bỏ kim loại với tốc độ đáng kể. Nhưng bạn nên biết những gì về dụng cụ cắt trong gia công tốc độ cao? Tốc độ loại bỏ kim loại (Metal Removal Rates – MRR) ngày nay trở nên nhanh hơn bao giờ […]